O Nás

Jsme personální agentura působící na českém trhu od roku 2013. Postupně jsme z regionální agentury vyrostli ve společnost působící na celém území České republiky, s koordinátory v mnoha zemích světa a širokou nabídkou služeb v oblasti lidských zdrojů.

Agenturní zaměstnávání a zprostředkování práce

Formou dočasného přidělení poskytujeme krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě zaměstnance s možností převzetí do kmenového stavu. Zajišťujeme dělnické i středně kvalifikované pracovníky do výroby, zemědělství  a služeb. Zkušený tým koordinátorů je po celou dobu přidělení v úzkém kontaktu s oběma stranami a dbá na spokojenost, legálnost a kvalitu poskytované služby.

Zahraniční zaměstnanci

Pomáháme společnostem se zaměstnáváním cizinců tak, aby celý proces byl pro ně snadný a ve všech krocích legální. Prostřednictvím sítě náborových středisek v zahraničí vyhledáváme vhodné kandidáty na požadované pozice a to včetně vysoce kvalifikovaných pozic. Pomáháme společnost se zařazením do Vládního programu a na základě plných mocí je zastupujeme u úřadů a zajišťujeme vízový proces. Po celou dobu jsme v úzkém kontaktu se zahraničními pracovníky a zaměstnavateli a poskytujeme jim poradenství a vízový servis.

Překlady z ukrajinštiny nebo do ukrajinštiny

Pro společnosti zaměstnávající ukrajinské zaměstnance překládáme smlouvy, pracovní postupy, bezpečnostní listy, interní normy, manuály, technické a projektové dokumentace, návody k použití a k obsluze strojů, technické výkresy, lékařské zprávy.

Vízový servis

Pro zahraniční zaměstnance a cizince pobývající na území ČR zajišťujme poradenskou činnost spjatou s vízovou povinností.

Ubytovací služby

Provozujeme vlastní ubytovací zařízení.

Máte zájem o naše služby?