zaměstnanci z ukrajiny

Ukrajinští zaměstnanci jsou na českém trhu velice žádaní. Získali si pověst pracovitých,  loajálních a motivovaných zaměstnanců, kteří se vyznačujících flexibilitou, zručností a odborností. Jsou schopni se rychle adaptovat na pracovní prostředí s minimální jazykovou bariérou.

Zaměstnávání Ukrajinských občanů

Ukrajinští občané, kteří na našem území v souvislosti s válku na Ukrajině požádali nebo požádají o dočasnou ochranu mají do 31.3. 2024 volný přístup na pracovní trh a mohou začít ihned pracovat. Nepotřebují již pracovní povolení a nemusí se jednat o pracovní místo ohlášené úřadu práce, ale o jakékoliv volné pracovní místo.

Služby

Agenturní zaměstnávání a zprostředkování práce

Překlady z ukrajinštiny nebo do ukrajinštiny

Máte zájem o naše služby?