Vládní programy

cíl programu

Poskytnout ze strany státu podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují přivést do ČR kvalifikované zahraniční pracovníky. Zahraničním pracovníkům, splňujícím kritéria, je garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Program je určen pro zahraniční pracovníky z Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska nebo Ukrajiny.

Programy

Podmínky zařazení zaměstnavatele do Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Jak Vám pomůžeme?

Máte zájem o naše služby?